rozwiązanie do szyfrowania i przesyłania danych H.264

Niezawodne szyfrowanie i przesyłanie obrazu wideo.

Re/Vue Lite to rozwiązanie do szyfrowania i przesyłania obrazu wideo do podłączonych monitorów w środowiskach ATC i C2. Obsługuje rozdzielczości do 1920 × 1200 zarówno z cyfrowych, jak i analogowych źródeł.

Szyfrowanie

Kodek H.264 Re/Vue Lite sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji przeznaczonych do obrazów, które znacznie się różnią między klatkami, np. obrazów z monitoringu lub obrazów niewektorowych.

Niezawodność

Re/Vue Lite wyposażono w podwójny sprzęt do szyfrowania i odszyfrowywania, a także karty sieciowe Ethernet, które zapewniają wysoką niezawodność. Jedno lub dwa źródła zasilania gwarantują nieprzerwane działanie w przypadku zewnętrznej awarii podłączonego źródła zasilania lub sieci.

side2

Podwójny, redundantny sprzęt szyfrujący, Ethernet i zasilanie gwarantują nieprzerwane działanie w przypadku zewnętrznej awarii.

Praktyczne zastosowanie

Re/Vue Lite to niezależne urządzenie, oddzielone od sygnału wideo, z którym się łączy. Stanowi komponent szyfrujący obraz wideo, stworzony z myślą o włączeniu go do szerszego rozwiązania do nagrywania. Umożliwia integrację z istniejącymi systemami i zapewnia równowagę między kompresją a jakością obrazu zarówno w przypadku monitorów cyfrowych, jak i analogowych.

Funkcja Playback

Dowolna dostępna na rynku aplikacja obsługująca RTP i MPEG-TS może połączyć się ze strumieniem danych szyfrowanym przez kodek H.264, aby ułatwić bieżące monitorowanie podłączonych urządzeń. Możliwe jest także zdalne nagrywanie w połączeniu z systemem pozwalającym na przesyłanie i przechowywanie danych.

Niezależność od platformy i kart graficznych

Rozwiązania do nagrywania z reguły wymagają konkretnego systemu operacyjnego, sterowników i oprogramowania. Re/Vue Lite szyfruje i przesyła obraz wideo z podłączonych monitorów, aby umożliwić nagrywanie w istniejących systemach. Jest to rozwiązanie niezależne od platformy i karty graficznej, co pomaga uniknąć problemów związanych z oprogramowaniem do nagrywania.

Scentralizowana kontrola

Aplikacja do konfiguracji Re/Vue Lite obsługuje także inne podłączone produkty Re/Vue, co upraszcza zarządzanie wszystkimi urządzeniami w sieci. Ponadto zarządzanie SNMP (łącznie z parametrami konfiguracji i wydajności) umożliwia prostą integrację z innymi rozwiązaniami do nagrywania.

7_centralized_control

Aplikacja do konfiguracji umożliwia zarządzanie wszystkimi urządzeniami Re/Vue Lite i innymi produktami Re/Vue za pomocą jednego interfejsu.

Bezpieczne obejście wideo

Re/Vue Lite, znajdujący się pomiędzy kartą graficzną komputera a monitorem, szyfruje i przesyła obraz wideo bez modyfikowania sygnału. Nawet jeśli zasilanie urządzenia zostanie odcięte, obraz wideo nadal będzie wyświetlany dzięki wbudowanemu obejściu. Nie ma więc potrzeby korzystania z zewnętrznego aktywnego rozgałęźnika.