Regulamin Promocji EIZO „BACK-2-SCHOOL”

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem Promocji EIZO „Back-2-School” jest firma Alstor Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem marki EIZO na Polskę.
  2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji
  1. Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom zakup wybranych monitorów z serii FlexScan i ColorEdge z tabletem One by Wacom S w prezencie.
   Produkty EIZO objęte promocją – modele FlexScan: EV2451, EV2495, EV2480, EV2795, EV3285, EV2785, EV3895 modele ColorEdge CS2410, CS2420, CS2731, CS2740, CG2420, CG247X, CG2730, CG279, CG319X.
  2. Promocja trwa od piątku 18 sierpnia do wtorku 30 września 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
  3. Promocja realizowana jest przez sklepy online i stacjonarne będące Partnerami Handlowymi Alstor.
  4. Każdy uczestnik Promocji może zakupić tylko jedną sztukę oferowanego w Promocji monitora.
  5. Monitor w promocyjnej cenie, w określonym w Regulaminie czasie można nabyć u naszych Partnerów Handlowych, wymienionych na stronie https://www.eizo.pl/gdzie-kupic/
  6. Organizator ustala jedną cenę promocyjną i nie ma wpływu na ewentualny dodatkowy rabat udzielany przez Partnera dla użytkownika końcowego.
  7. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, pod adresem [email protected].
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp.j. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.