Jak odczytać raport z kalibracji fabrycznej monitora ColorEdge

Opublikowano: 29 czerwca, 2022

Do każdego monitora z serii ColorEdge CG dołączony jest raport z kalibracji fabrycznej. Raport ten zawiera wyniki pomiarów przeprowadzonych na etapie produkcji monitora. Poniżej wyjaśniamy, jak wyglądają pomiary poszczególnych parametrów wyświetlacza oraz jak odczytywać otrzymane na ich podstawie wartości i wykresy.

 

 

Model / Numer seryjny

Na górze raportu znajduje się nazwa modelu oraz numer seryjny (S/N) monitora. W razie potrzeby numer seryjny można również sprawdzić na naklejce umieszczonej z tyłu obudowy lub w menu OSD monitora.

 

Ustawienia monitora

W raporcie podano ustawienia monitora oraz warunki pomiarowe, w których przeprowadzono kalibrację fabryczną. Wymienione są następujące parametry:

  • Jasność
  • Temperatura punktu bieli
  • Krzywa gamma
  • Urządzenie pomiarowe

 

Jednolitość

Jednolitość to parametr określający, czy jasność i kolory wyświetlają się równomiernie na całej powierzchni ekranu. Przed przeprowadzeniem regulacji wszystkie monitory LCD wykazują różnice, które negatywnie wpływają na odwzorowanie barw. Aby je zniwelować, w fabryce EIZO wykonuje się pomiary 2D i dopasowuje wszystkie odcienie szarości dla każdego monitora ColorEdge z osobna.

Po przeprowadzeniu pomiarów i regulacji istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia rozbieżności w różnych miejscach na panelu, a parametry wyświetlania stają się bardziej jednorodne. Zazwyczaj na tym etapie kalibracja monitorów dobiega końca, ale w przypadku monitorów ColorEdge producent przeprowadza jeszcze dodatkowe pomiary 25 punktów na ekranie. W tym celu wykorzystuje się wyjątkowo precyzyjny czujnik inny od tego używanego na poprzednim etapie pomiarów. Uzyskane dzięki niemu wyniki umieszcza się w raporcie z kalibracji fabrycznej każdego monitora. Aby móc opuścić fabrykę i trafić do klientów, wszystkie egzemplarze monitorów ColorEdge muszą przejść pomiary, które wykażą ich zgodność z rygorystycznymi normami jakości.

Powyższa tabela przedstawia wartości ⊿E00 i ⊿LR dla 25 punktów pokazanych na poprzedniej ilustracji. Wartości ⊿E00 i ⊿LR definiuje się następująco:

  • ⊿E00 (Delta E 00)

⊿E00 to wartość określająca liczbowo zdolność człowieka do postrzegania różnic między dwoma barwami. Im większa wartość, tym ludzkie oko lepiej widzi te różnice. Tabela pokazuje wartości kolorów dla poszczególnych punktów na ekranie, gdy punkt środkowy (13) ma wartość 0.00.

  • ⊿LR (Delta LR)

⊿LR to wartość określająca równomierność jasności ekranu. Tabela pokazuje procentową wartość jasności dla poszczególnych punktów na ekranie, gdy punkt środkowy (13) ma wartość 100,00%.

 

Monitory ColorEdge wykorzystują także opatentowaną technologię EIZO pod nazwą Digital Uniformity Equalizer (DUE), która koryguje odchylenia jasności i chromatyczności już po opuszczeniu fabryki, w trakcie użytkowania monitora w środowisku docelowym. Gdy funkcja DUE jest włączona, monitor kontroluje wartości odcieni piksel po pikselu.


Powyższa grafika ma charakter poglądowy.

 

Krzywa gamma

Krzywa gamma przedstawia związek między wartością liczbową określającą sygnał wejściowy odbierany przez monitor oraz jasnością ekranu (pikseli). Poziom jasności monitora różni się w zależności od sygnału wejściowego, ale te różnice nie zawsze są do niego proporcjonalne. Aby zachować równowagę miedzy sygnałem wejściowym i jasnością monitora, należy przeprowadzić korekcję krzywej gamma.

Przeczytaj także: Czy „ładny” kształt krzywej gamma świadczy o prawidłowej reprodukcji kolorów? Nauczmy się, jak interpretować gammę monitorów LCD o krzywej gammach w monitorach LCD

 

Przed opuszczeniem fabryki każdy monitor ColorEdge przechodzi pomiary krzywej gamma. W tym celu na powierzchni ekranu umieszcza się czujnik, a następnie mierzy wartości gamma trzech kolorów podstawowych (RGB – czerwony, zielony, niebieski) w zakresie 0–255 dla sygnału 8-bitowego oraz w zakresie 0–1023 dla sygnału 10-bitowego. Wykres przedstawiony powyżej pokazuje wyniki pomiarów krzywej gamma dla wszystkich odcieni. Jeśli zmierzone wartości pokrywają się z krzywą gamma 2.2, testowany monitor zapewnia wierną reprodukcję skali szarości.

Przyjmuje się, że krzywa gamma 2.2 jest standardem dla urządzeń Windows i Mac, dlatego EIZO stosuje ją jako punkt odniesienia podczas pomiarów.

 

Gamut

Każdy gamut, zwany również przestrzenią barw, jest określony innym standardem. Przedstawia się go jako trójkąt na wykresie chromatyczności XY ustanowionym przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE). Większość modeli ColorEdge ma szeroki gamut kolorów, umożliwiający wierną reprodukcję bogatej palety barw.

Przeczytaj także: Adobe RGB czy sRGB? Wybieramy gamut kolorów

 

Raport z kalibracji fabrycznej pokazuje pomiary RGB testowanego monitora ColorEdge w porównaniu do standardów sRGB/BT.709 i DCI-P3*. Gamut kolorów określony dla danego standardu oznacza się linią ciągłą, a wyniki pomiarów monitora – linią przerywaną. Patrząc na wykres, można szybko sprawdzić, jaką część danego gamutu odwzorowuje monitor ColorEdge.

*sRGB: przestrzeń barw stworzona przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) pod kątem monitorów, drukarek i Internetu.

DCI-P3: przestrzeń barw stworzona przez Digital Cinema Initiatives (DCI) pod kątem kinematografii.

 

Temperatura punktu bieli


Temperatura punktu bieli służy do numerycznego określenia odcienia koloru czarnego oraz białego. Jej wartość wyrażana jest w stopniach Kelvina. Obraz jest wyświetlany z przesunięciem w kierunku barwy czerwonej przy niskich wartościach i z przesunięciem w kierunku barwy niebieskiej przy wysokich wartościach. Z reguły monitory LCD cechują się wyższą temperaturą punktu bieli, co sprawia, że wyświetlana przez nie biel ma lekko niebieskawy odcień.

Przeczytaj także: Diametralna zmiana kolorów w jednym ustawieniu: sprawdzanie temperatury punktu bieli w monitorach LCD

 

W fabryce EIZO monitory ColorEdge poddaje się pomiarom temperatury punktu bieli dla wszystkich odcieni. Wyniki tych pomiarów przedstawiane są na wykresie (patrz grafika powyżej). Jeśli linia znajduje się na poziomie 6500K, monitor prawidłowo wyświetla biel w każdym standardzie.

6500K to standardowa wartość temperatury punktu bieli dla ogólnych zastosowań komputerowych i przestrzeni sRGB.

 

Dokładność czujnika

W 2010 roku EIZO zostało pierwszym producentem na świecie, który wprowadził na rynek monitor z funkcją samodzielnej, automatycznej kalibracji. Projektowanie i produkcja czujników wbudowanych w modelach z serii ColorEdge CG od początku do końca odbywa się w zakładach EIZO. Aby zapewnić jak najdokładniejsze pomiary jasności i chromatyczności, czujnik wykorzystuje jeden z najbardziej zaawansowanych spektrofotometrów dostępnych w branży. Oprócz tego każdy monitor ColorEdge poddawany jest indywidualnej kalibracji za pomocą tego samego spektrofotometru. Dzięki temu wszystkie egzemplarze opuszczające fabrykę zapewniają precyzyjną reprodukcję kolorów i jasności z minimalnymi odchyleniami.

Raport z kalibracji fabrycznej pokazuje, jak dokładne są pomiary dla odcieni 0, 512 i 1023 w porównaniu ze spektrofotometrem referencyjnym. Im bliżej środka wykresu (oznaczonego strzałką na powyższej ilustracji), tym wyższa jest dokładność wbudowanego czujnika. Wyniki muszą zmieścić się na obszarze zaznaczonym przerywaną linią, aby spełnić ścisłe wymagania EIZO w zakresie jakości.

Na poniższym wykresie przedstawiono pomiary punktu bieli wykonane za pomocą wbudowanego czujnika monitora ColorEdge oraz, w celach porównawczych, pomiary wykonane zewnętrznymi kalibratorami innych producentów. Jak widać, wyniki czujnika ColorEdge dla wszystkich punktów pomiarowych znajdują się blisko przecięcia osi (co oznacza wysoką dokładność punktu bieli), podczas gdy pomiary innych czujników wykazują dużo większe odchylenia.

 

Gwarancja jakości ColorEdge

Zanim monitory ColorEdge opuszczą fabrykę, poddaje się je dokładnym pomiarom i kalibracji. Do każdego monitora dołącza się kompletny raport zawierający szczegółowe wykresy i informacje o wyregulowanych parametrach. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że w jego ręce trafia produkt najwyższej jakości.

Co więcej, korzystając z autorskiego oprogramowania EIZO ColorNavigator do zarządzania kolorem, użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć i edytować profile docelowe, zaplanować automatyczne powtarzanie kalibracji, a także wygodnie zarządzać wieloma monitorami. Pozwala to zachować wierną reprodukcję kolorów wraz z upływem czasu oraz przyspieszyć proces zarządzania kolorami.