Szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego w słowackim ośrodku LPS SR

Opublikowano: 6 kwietnia, 2022

Państwowe przedsiębiorstwo LPS SR, š. p. jest dostawcą usług żeglugi powietrznej w przestrzeni powietrznej oraz na wyznaczonych lotniskach na Słowacji. Oferowane przez nie usługi ATC i ATM obejmują m.in. ruch lotniczy, łączność lotniczą, ośrodek koordynacji służb ratowniczych, kalibrację przyrządów lotniczych oraz ośrodek szkoleniowy.

Ośrodek szkoleniowy LPS SR powstał w 2008 roku. Jest zatwierdzony przez słowacki Zarząd Transportu (dawniej Urząd Lotnictwa Cywilnego Republiki Słowackiej) i uznawany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Wszystkie przeprowadzane w nim programy szkoleniowe z zakresu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) odbywają się zgodnie z unijnymi przepisami. Ośrodek szkoleniowy LPS SR szczyci się tym, że jest w stanie sprostać zróżnicowanym wymaganiom klientów, a organizowane w małych grupach kursy zapewniają indywidualne podejście. Dzięki wysoko wykwalifikowanemu zespołowi oraz zaawansowanemu sprzętowi LPS SR świadczy usługi szkoleniowe najwyższej jakości.

System symulacji radaru do celów szkoleniowych

Symulator radaru znajdujący się w ośrodku szkoleniowym LPS SR w Bratysławie składa się z 5 stanowisk instruktorskich, 5 w pełni wyposażonych stanowisk dla kursantów oraz 10 stanowisk symulacyjnych dla pilotów. Symulator bazuje na systemach TOPSKY i LETVIS i korzysta z oprogramowania, które jest na bieżąco modyfikowane, aby spełniało wymogi najnowszych standardów w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym. W zależności od potrzeb klienta można symulować dowolne środowisko z indywidualnymi funkcjami systemu i mapami. Jeśli to konieczne, stanowiska można skonfigurować pod kątem ćwiczeń wielosektorowych (do 5 sektorów).

W 2019 roku ośrodek LPS SR postanowił odświeżyć swoje oprogramowanie do symulacji radaru i związane z nim systemy nagrywania. Po starannej analizie dostępnych opcji wybór padł na zintegrowane rozwiązanie oferowane przez ALES i EIZO. Potrzebne było nowoczesne oprogramowanie symulacyjne oraz elastyczny system do jednoczesnego nagrywania sygnałów audio i wideo dopasowany do różnorodnych potrzeb kursantów. Ośrodek LPS SR chciał mieć również możliwość automatycznego sprawowania kontroli nad nagrywaniem konkretnych stanowisk roboczych i częstotliwości audio za pośrednictwem prostego interfejsu HMI. ALES i EIZO wspólnymi siłami połączyły moduł szkoleniowy ICZ LETVIS SIM z systemem EIZO SafeGuard do przechwytywania danych i zarządzania treścią oraz urządzeniami Re/Vue do bezstratnego kodowania sygnałów wideo.

Precyzyjna symulacja sytuacji w przestrzeni powietrznej

ICZ LETVIS SIM to produkowany przez firmę ALES system do symulacji kontroli ruchu lotniczego w celach szkoleniowych. Służy do szkolenia zarówno kontrolerów ruchu lotniczego, jak i personelu technicznego. Dzięki niemu dostawcy usług żeglugi powietrznej mogą szkolić kontrolerów ruchu w zakresie kontroli lotniska (TWR – Tower), kontroli zbliżania (APP – Approach) i kontroli obszaru (ACC – Area Control), a także obsługi systemów komunikacji ziemia-powietrze i kontroler-pilot (AGDL/CPDLC).

Opierając się na faktycznych parametrach aerodynamicznych i operacyjnych predefiniowanych dla różnych typów statków powietrznych, system precyzyjnie symuluje manewry wykonywane przez prawdziwy samolot w przestrzeni powietrznej. Umożliwia również integrację z innymi zewnętrznymi symulatorami. Dzięki bliskiej współpracy ALES i EIZO udało się połączyć technologie obu producentów, aby stworzyć system odpowiadający wszystkim potrzebom ośrodka LPS SR.

Przechwytywanie i jednoczesne odtwarzanie sygnałów audio/wideo

System stworzony dla ośrodka LPS SR wykorzystuje rozwiązanie EIZO SafeGuard do przechwytywania danych i zarządzania treścią oraz urządzenia Re/Vue do bezstratnego kodowania i strumieniowania wideo. Odbierając sygnały z wielu interfejsów komunikacyjnych jednocześnie, SafeGuard oferuje bezpieczne archiwum ułatwiające analizę, zarządzanie danymi i prowadzenie szkoleń. W ośrodku zainstalowano serwer SafeGuard, dzięki któremu podczas szkolenia można przechwytywać i nagrywać dane audio i wideo z systemu symulacji.

SafeGuard rozpoczyna nagrywanie symulacji (służy do tego dedykowany interfejs), a gdy symulacja się zakończy, automatycznie je zatrzymuje. Dane wideo przechwytywane są w trybie „at-the-glass” za pomocą bezstratnych urządzeń kodujących EIZO Re/Vue, a dane audio – za pomocą interfejsu VoIP (Voice Over IP). Użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach mogą synchronicznie odtworzyć nagrane w ten sposób dane na jednej z dwóch stacji roboczych wyposażonych w monitory HP Z Display Z30i. Dzięki zintegrowaniu rozwiązań EIZO z systemem szkoleniowo-symulacyjnym ATC ośrodek LPS SR może niezależnie nagrywać ekran i informacje głosowe w trakcie szkolenia kontrolerów. Korzystając z systemu, instruktorzy mogą dokładnie analizować i ewaluować umiejętności każdego kursanta z osobna.

Rozwiązania dopasowane do konkretnych wymagań

Mimo że gotowe rozwiązanie SafeGuard spełniło wszystkie podstawowe kryteria, EIZO wprowadziło dwie modyfikacje, by wyjść naprzeciw bardziej zaawansowanym wymaganiom zgłoszonym przez ośrodek LPS SR. Po pierwsze, choć VoIP jest interfejsem standardowym, trzeba było nieco zmodyfikować protokół RTP – tak, aby pozwolić na swobodne zmiany źródłowego IP. Druga i poważniejsza modyfikacja polegała na stworzeniu synchronicznego interfejsu między systemami ALES i EIZO. W tym celu EIZO zaprojektowało interfejs API, który umożliwia systemowi ALES synchroniczne rozpoczynanie nagrywania i sesji szkoleniowej dla wstępnie skonfigurowanych grup na serwerze SafeGuard. Oprócz tego ALES i EIZO wspólnymi siłami stworzyły metodę przesyłania danych z sesji szkoleniowych do bazy danych SafeGuard (przesył uruchamia się w momencie rozpoczęcia sesji). Dzięki temu instruktorzy mogą szybko znaleźć i obejrzeć konkretne nagrania, wyszukując je po nazwisku kursanta.

Korzystając ze zintegrowanego systemu, ośrodek LPS SR jest w stanie odtworzyć dowolną interakcję z udziałem kursanta. Instruktorzy mogą też na bieżąco śledzić przebieg symulacji ze swojego stanowiska, zdalnie monitorując działania kursantów bez przeszkadzania im. Dane audio i wideo można eksportować do standardowego odtwarzacza multimediów albo, korzystając ze specjalnego oprogramowania EIZO do odtwarzania offline, dołączyć do raportu.

Ze względu na konieczność połączenia ze sobą trzech systemów fabryczne testy akceptacyjne (FAT) odbyły się na terenie ośrodka LPS SR. W momencie instalacji podróże międzynarodowe były wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa, dlatego test odbioru (SAT) przeprowadzono zdalnie.

„Dzięki sprawnej współpracy między LPS SR, ALES i EIZO nasze szkolenia weszły na nowy poziom” – powiedział Leonard Glaser-Opitz, specjalista symulacji ATC. „Zdolność do tworzenia, przechowywania i odtwarzania nagrań z sesji szkoleniowych otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości nauczania. Dane audio i wideo zapisywane są w formacie, który umożliwia długoterminowe przechowywanie wielu godzin nagrań bez zapełniania pamięci komputera, a w razie potrzeby także przeniesienie ich na USB. Stała współpraca z ALES i EIZO pozwala nam wciąż doskonalić system nagrywania, z korzyścią dla wszystkich stron”.

„Pomimo problemów wywołanych pandemią COVID-19, w tym ograniczeń związanych z podróżowaniem i dostępnością personelu, udało nam się zrealizować ten projekt na czas” – skomentował Ivan Kasanicky, kierownik sprzedaży w ALES. „Dzięki współpracy z EIZO dodaliśmy do naszego symulatora ATC ważne funkcjonalności, udoskonaliliśmy nasz know-how w tej dziedzinie i przygotowaliśmy się na to, by móc oferować to rozwiązanie kolejnym klientom”.

„Stworzenie skrojonego na miarę interfejsu wyposażonego w funkcje, których potrzebował ośrodek LPS SR, by efektywnie używać symulatora radaru i nagrywać szkolenia, wymagało od nas pracy zespołowej” – powiedział Brian Barrelle, kierownik ds. produktów ATC w EIZO. „Z przyjemnością będziemy kontynuować współpracę z ALES i ośrodkiem LPS SR, realizując kolejne projekty wymagające zintegrowanego pakietu oprogramowania symulacyjnego i systemu nagrywania audio-wideo”.

 

Zastosowane produkty: