CuratOR Caliop i Alipe

Autorskie systemy EIZO: Caliop i Alipe bazują na produktach medycznych EIZO, m.in. monitorach, panelach stosowanych na salach operacyjnych CuratOR Surgical Panel czy urządzeniach do zarządzania obrazem LMM (Large Monitor Manager). Służą do dystrybucji i zarządzanie obrazami na hybrydowych salach operacyjnych i w sieciach szpitalnych.

Dystrybucja i zarządzanie obrazami na hybrydowych salach operacyjnych i w sieciach szpitalnych

Autorskie systemy EIZO: Caliop i Alipe bazują na produktach medycznych EIZO, m.in. monitorach, panelach stosowanych na salach operacyjnych CuratOR Surgical Panel czy urządzeniach do zarządzania obrazem LMM (Large Monitor Manager).

System Caliop zapewnia zaawansowane zarządzanie dokumentacją pacjenta i archiwum plików wideo z sali operacyjnej. Oprogramowanie CuratOR Caliop jest instalowane na komputerze zintegrowanym z CuratOR Surgical. Składa się z dwóch elementów funkcjonujących niezależnie od siebie. CuratOR Caliop vm to system zarządzania wideo, dzięki któremu użytkownik może z łatwością wybierać spośród podłączonych źródeł sygnału i korzystać z różnych urządzeń wyjściowych, takich jak monitory i sprzęt nagrywający. Z kolei CuratOR Caliop doc umożlilwia zbieranie i dokumentowanie obrazów ze wszystkich źródeł sygnału wideo obsługiwanych przez CuratOR Caliop w celach szkoleniowych, ubezpieczeniowych itp.

Placówki wyposażające swoje sale operacyjne coraz częściej szukają systemu przekierowywania sygnałów wideo, który daje dostęp do wszystkich obrazów z dowolnego miejsca. Dawniej standardem były zamknięte sieci umożliwiające transmisję danych tylko wewnątrz sali operacyjnej, np. między kamerą endoskopu a monitorem. Obecnie, dzięki wprowadzeniu systemów video-over-IP, jedna technologia sieciowa pozwala transmitować dane nie tylko wewnątrz sali operacyjnej, ale i poza nią. Takim rozwiązaniem jest zaprojektowany przez EIZO CuratOR Alipe, które można połączyć z oprogramowaniem Caliop. Składający się z kodera i dekodera system zapewnia prędkość transmisji wideo 10 GB/s. Do transmisji służą światłowody optyczne, które przesyłają dane na odległość do 10 km – dzięki temu można połączyć ze sobą nie tylko pomieszczenia, ale i całe budynki.

W odróżnieniu od konkurencyjnych systemów działa bez kompresji danych, umożliwiając bezstratną transmisję bez żadnych opóźnień i z zachowaniem przestrzeni barwnej. W rozdzielczości Full HD Alipe może przesyłać wideo z częstotliwością 60 Hz, natomiast w 4K z częstotliwością 30 Hz (trwają prace nad rozwiązaniem oferującym częstotliwość 60 Hz).

Unikalną cechą Alipe jest to, że za jego funkcjonalność odpowiada jeden komponent sprzętowy działający jednocześnie jako koder i dekoder (w zależności od ustawionych parametrów) i umożliwiający integrację z oprogramowaniem Caliop. Pomaga to ograniczyć koszty przechowywania i serwisowania. Dzięki systemowi Caliop dostępnymi sygnałami wideo zarządza istniejący moduł VM. Ten moduł pokazuje wszystkie źródła obrazu i wideo podłączone do medycznego sprzętu EIZO. Wystarczy jedno kliknięcie myszką lub jedno dotknięcie ekranu, aby wybrać potrzebny sygnał wideo albo przesłać go do jednego lub kilku monitorów. W razie potrzeby transmisję można również zapisać korzystając z nagrywarki, a gotowe nagranie przesłać do dokumentacji pacjenta za pośrednictwem oprogramowania Caliop. Umożliwiają to specjalne złącza współpracujące z wszystkimi popularnymi standardami komunikacyjnymi, m.in. DICOM i HL7.

Jeśli na sali znajduje się kamera kompatybilna z protokołem IP, można podłączyć ją bezpośrednio do systemu EIZO bez żadnych dodatkowych komponentów. Z kolei sygnały tradycyjnych źródeł obrazu są konwertowane do postaci pakietów danych za pomocą kodera, a następnie przesyłane w czasie rzeczywistym do odpowiedniego odbiornika. Lokalny dekoder konwertuje je z powrotem do postaci obrazów. W przypadku utraty jednego z pakietów można z łatwością go zidentyfikować używając specjalnych algorytmów i ponownie przesłać.

Oba systemy mogą być zintegrowane w panelu CuratOR Surgical Panel – jest to system składający się z cyfrowego panelu, wyposażony we wbudowany jeden lub więcej monitor i moduł zarządzania sygnałami wideo. Umożliwia prostą integrację z infrastrukturą IT szpitala i optymalne wyświetlanie obrazów pochodzących z różnych źródeł. Panele CuratOR występują w różnych konfiguracjach. Jeśli w szerokiej ofercie klient nie znajdzie rozwiązania dostosowanego do swoich potrzeb, istnieje możliwość realizacji indywidualnych zamówień. Opcjonalnie, by zwiększyć zakres możliwości zarządzania sygnałem stosowane jest dodatkowo urządzenie o LMM (Large Monitor Manager).

W ofercie EIZO są również urządzenia do obsługi sygnału wideo na salach operacyjnych, takie jak konwertery, rozdzielacze czy rozwiązania umożliwiające transmisję sygnału wideo na dalsze odległości bez utraty jakości. Każde z nich wykorzystuje istniejące okablowanie sieciowe CAT 6 UTP bądź światłowód.