FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Pytanie:

Funkcja powiększania w monitorach EIZO

Odpowiedź:

Niektóre monitory EIZO mogą pracować wyłącznie w trybie “Full-screen mode” (czyli trybie pełnoekranowym), w innych rodzajach monitorów dostępne są 3 tryby: “Full-screen mode”, “Enlarged mode” (powiększony) and “Normal mode” (normalny).

Tryb Normal
Jak sugeruje jego nazwa, w tym trybie obrazy wyświetlane są w zadanej rozdzielczości. Jeśli obraz będzie wyświetlany w mniejszej rozdzielczości niż naturalna, wokół niego widoczna będzie czarna ramka. Prawdopodobnie najlepiej korzystać z tego trybu wyświetlania, jeśli rozdzielczość monitora jest inna niż rozdzielczość ustawiona w komputerze.

Tryb Full-screen (pełnoekranowy)
Jeśli obraz wyświetlany jest z niższą rozdzielczością niż naturalna, tryb pełnoekranowy w sposób automatyczny powiększa go do naturalnej rozdzielczości i wyświetla. W tym trybie obraz jest powiększony, ale należy pamiętać, że zostanie zniekształcony, jeśli jego rozdzielczość ma inne proporcje niż proporcje ekranu monitora.


Na przykład, gdy na monitorze o rozdzielczości naturalnej 1920 x 1200 wyświetlimy koło, pozostanie ono okrągłe jeśli w komputerze rozdzielczość ustawiono na poziomie
1920 × 1200. Natomiast gdy rozdzielczość komputera ustawiono na poziomie 1280 × 1024, pionowych 1024 linii będzie rozciągniętych na 1200, a poziome 1024 linie będą rozciągnięte do 1920; ponieważ proporcje nie są zachowane, obraz będzie rozciągnięty i koło będzie wyglądać jak elipsa.

Po lewej: Gdy rozdzielczość sygnału jest taka sama jak rozdzielczość monitora.
Po prawej: Gdy rozdzielczość sygnału różni się od rozdzielczości monitora.

Tryb Englarged (powiększony)
Kiedy obraz wyświetlany jest w niższej rozdzielczości niż naturalna, tryb ten powiększa go do największego możliwego rozmiaru, przy zachowaniu proporcji. Strzałka po prawej stronie jest powiększonym dwukrotnie odzwierciedleniem strzałki znajdującej się po lewej stronie.

Jeśli korzystasz z trybu pełnoekranowego lub powiększonego, obraz staje się większy, ale czasami może być niewyraźny, krawędzie liter i obrazów mogą być nieostre, a linie mogą być nierówne. Należy o tym pamiętać pracując w tych trybach.

Obraz z prawej strony jest powiększeniem strzałki z lewej strony.

“Funkcja wygładzania obrazu”
Funkcja wygładzania jest przydatna wtedy, gdy obrazy są nieostre. Funkcja ta koryguje linie
i litery, które są niewyraźne po powiększeniu, sprawiając, że wyglądają tak jak należy. Funkcję tę posiadają wybrane modele EIZO. Jeśli korzystasz z niej, powinieneś spróbować dostosować ustawienia do swoich własnych upodobań.

Inne metody
Aby powiększyć litery w ikonach i grafikach systemowych Windows, można skorzystać z ustawień systemu operacyjnego. Na niektórych stronach internetowych wielkość liter można zmieniać korzystając z ustawień przeglądarki.

Im większy jest ekran i wyższa rozdzielczość, ilość danych, które można na nim wyświetlić w tym samym czasie zwiększa się. Duża przestrzeń robocza jest wygodna i sprawia, że praca jest bardziej wydajna, nie wspominając już o dobrym samopoczuciu. Dokonując wyboru monitora, w tym jego rozmiaru, należy wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju obrazy będzie się na nim oglądać i z jakiego rodzaju aplikacji będzie się na nim korzystać. Sprawdź rozmiar liter i, jeśli okaże się zbyt mały, skorzystaj z funkcji powiększania.