FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Pytanie:

Jak duża jest różnica pomiędzy emisją fal elektromagnetycznych w przypadku monitorów CRT i LCD?

Odpowiedź:

Przygotowane przez EIZO porównanie emisji fal elektromagnetycznych monitorów CRT i LCD w zakresie pola magnetycznego (Gauss lub Tesla) i magnetycznego (V/cm) wykazało, że mają one porównywalne pola elektryczne, ale różni się ich pole magnetyczne. Pomiary pól przedstawiały się następująco (Wartości różnią się w zależności od monitora i służą jedynie jako punkt odniesienia). CRT: 100 nT (nano tesla) LCD: 10 nT (nano tesla)