Regulamin Promocji EIZO „Oferta Tygodnia”

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem Promocji EIZO „Oferta Tygodnia” jest firma Alstor Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem marki EIZO na Polskę.
  2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji
  1. Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom zakup wymienionego w punkcie 3 modelu monitora EIZO w promocyjnej cenie.
  2. Promocja „Oferta Tygodnia” na monitor wymieniony w punkcie 3 trwa od poniedziałku do niedzieli włącznie: od 24 maja do 30 maja 2021 r.  albo do wyczerpania zapasów.
  3. Monitor oferowany obecnie w Promocji „Oferta Tygodnia” to EIZO FlexScan EV2760-BK.
  4. Promocja realizowana jest przez sklepy online i stacjonarne będące Partnerami Handlowymi Alstor.
  5. Każdy uczestnik Promocji może zakupić tylko jedną sztukę oferowanego w Promocji monitora.
  6. Monitor w promocyjnej cenie, w określonym w Regulaminie czasie można nabyć u naszych Partnerów Handlowych, wymienionych na stronie https://www.eizo.pl/gdzie-kupic/
  7. Organizator ustala jedną cenę promocyjną i nie ma wpływu na ewentualny dodatkowy rabat udzielany przez Partnera dla użytkownika końcowego.
  8. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, pod adresem [email protected].
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12 oraz na stronie internetowej pod adresem: eizo.pl/oferta-tygodnia
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp.j. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.