Regulamin „Program rabatowy dla osób uczących się i kadry naukowo-dydaktycznej”

1. Ze zniżek w programie rabatowym mogą skorzystać:

 • uczniowie szkół średnich – kierunkowych i technicznych;
 • studenci uczelni wyższych;
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni, zatrudnieni w szkołach średnich i wyższych;
 • rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które nie ukończyło 18 lat, będącego uczniem lub studentem.

Oferta dotyczy uczniów i kadry naukowo-dydaktycznej szkół i uczelni publicznych, jak i prywatnych.

2. Ceny specjalne dotyczą wybranych modeli monitorów EIZO:

ColorEdge CS2731, ColorEdge CS2740, ColorEdge CG2420, ColorEdge CG319X

3. Warunkiem udzielenia zniżki jest:

 • Przedstawienie poświadczonego przez szkołę /uczelnię zaświadczenia potwierdzającego status ucznia / studenta lub zatrudnienie w placówce oświatowej. Zaświadczenie musi być przedstawione na oryginalnym formularzu (dostępny tutaj)
 • Przedstawienie jednego z poniższych dokumentów i wyrażenie zgody na jego skopiowanie:
  • dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r. ż. – aktualna legitymacja uczniowska
  • dla studentów – aktualna legitymacja studencka
  • dla nauczycieli lub pracowników szkół – legitymacja nauczycielska
  • dla wykładowców i pracowników uczelni – zaświadczenie z miejsca pracy
  • dla rodziców uczniów niepełnoletnich – aktualna legitymacja uczniowska dziecka

Dokument może mieć zasłonięte zdjęcie.

Jeśli nie będzie możliwe spełnienie któregokolwiek z warunków, należy zgłosić się do organizatora programu, celem ustalenia indywidualnego postępowania. Adres e-mail do zgłoszeń: [email protected]

4. Osoba uprawiona do zniżki może nabyć jeden monitor w danym roku kalendarzowym.

5. Faktura VAT wystawiana jest na dane osoby upoważnionej do zniżki.

6. Zakupu produktów można dokonać w następujących sklepach:

blimp.pl; cortland.pl; creativetools.pl; cyfrowe.pl; digital24.pl; e-oko.pl; fotoaparaciki.pl; fotoforma.pl; fotoplus.pl; graficzne.pl; itmedia.pl; ispot.pl; lab.fotogeneracja.pl; lantre.pl; medikon.pl; notopstryk.pl; stacjegraficzne.pl; wideformat.pl; wzorniki.eu

7. Polityka bezpieczeństwa

 • Administratorem danych osobowych klientów, którzy przystąpią do programu rabatowego jest firma Alstor Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, 03-244.
 • Administrator przetwarza dane osobowe klientów, którzy przystąpią do programu rabatowego w celu realizacji zakupu oraz obsługi serwisowej.
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy do programu, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do firmy, Partnera firmy Alstor, która zrealizuje transakcję. Klient wybiera Partnera spośród listy dedykowanych Partnerów znajdujących się w formularzu.
 • Każdy klient ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: [email protected]
  • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Dane osobowe zebrane w celu dołączenia do programu będą przechowywane przez okres 1 roku.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2022 r.

Alstor Sp.j. zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia.