Regulamin Promocji EIZO z Microsoft Office za darmo

 

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem Promocji „EIZO z Microsoft Office za darmo” jest firma Alstor Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem marki EIZO na Polskę.
  2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji
  1. Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom zakup wybranych monitorów z serii FlexScan z oprogramowaniem Microsoft Office 365 Personal w prezencie.
  2. Produkty EIZO objęte promocją – modele FlexScan: EV2451, EV2456, EV2495, EV2795, EV3285, EV2785, EV3895.
  3. Promocja trwa od 20 września do niedzieli 31 października 2021 r. lub do wyczernia zapasów.
  4. Każdy uczestnik Promocji może zakupić tylko jedną sztukę oferowanego w Promocji monitora z darmowym oprogramowaniem.
  5. Organizator ustala jedną cenę promocyjną i nie ma wpływu na ewentualny dodatkowy rabat udzielany przez Partnera dla użytkownika końcowego.
  6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.
  7. Promocja realizowana jest przez wybrane sklepy online i stacjonarne będące Partnerami Handlowymi Alstor
 1. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, pod adresem [email protected].
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp.j. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.