Regulamin Promocji EIZO EV3285 w promocyjnej cenie

 

W okresie promocyjnym monitor EIZO FlexScan EV3285-BK (czarny) oferowany jest w cenie promocyjnej 5399,- PLN brutto. Zakupu w cenach promocyjnych można dokonać u wybranych Partnerów Handlowych. Promocja trwa do końca listopada.

REGULAMIN

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem Promocji „EIZO FlexScan EV3285 w cenie promocyjnej” jest firma Alstor Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Wenecka 12, NIP: 527-016-13-13, REGON 011817936, KRS 0000017336, która jest oficjalnym i jedynym dystrybutorem marki EIZO na Polskę.
  2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady udziału w organizowanej przez Organizatora Promocji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje, przystępując do promocji.
 2. Zasady Promocji
  1. Niniejsza Promocja umożliwia jej uczestnikom zakup monitora FlexScan EV3285 w cenie specjalnej – 5399,- PLN brutto.
  2. Promocja trwa od 15 listopada do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
  3. Organizator ustala jedną cenę promocyjną i nie ma wpływu na ewentualny dodatkowy rabat udzielany przez Partnera dla użytkownika końcowego.
  4. Promocja nie łączy się z innymi ofertami.

Promocja realizowana jest przez wybrane sklepy online i stacjonarne będące Partnerami Handlowymi Alstor:

 1. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje na temat Promocji uczestnik może uzyskać u sprzedawcy jak również u Organizatora, pod adresem [email protected].
  2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, ul. Wenecka 12.
  3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności firmy Alstor Sp.j. dostępna pod adresem https://www.eizo.pl/polityka-prywatnosci/, określająca szczegółowo zasady ochrony danych osobowych przez Organizatora.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Prawa Polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.