Regulamin Promocji ” Miesiąc Fotografii na eduweb.pl”

REGULAMIN PROMOCJI „MIESIĄC FOTOGRAFII NA EDUWEB.PL”

1 Organizator i Czas trwania Promocji
1.1 Organizatorem promocji „Miesiąc z Fotografią” jest portal pl.
1.2 Partnerem promocji ”Miesiąc z Fotografią” jest EIZO Polska.
1.3 Promocja realizowana jest przez stronę : http://www.eizo.pl/promocja-miesiac-fotografii-eduweb/.
1.4 Promocja trwa od 20 marca 2017r. do 17 kwietnia 2017 r.

2 Uczestnicy Promocji
2.1 Uczestnikiem promocji jest osoba, która zarejestrowała się na stronie http://fotografia2017.eduweb.pl/?source=reminder oraz poprawnie wypełniła formularz znajdujący się na stronie partnera promocji http://www.eizo.pl/promocja-miesiac-fotografii-eduweb/, zaznaczając u którego z Partnerów planuje dokonać zakupu.

3 Wybrane modele monitorów EIZO w promocji „Miesiąc z Fotografią”
3.1 Wszyscy zarejestrowani uczestnicy akcji miesiąc Fotografii będą mogli zakupić u wybranych Partnerów monitor graficzny EIZO ColorEdge z serii CS w specjalnej cenie.
3.2 Monitory, które biorą udział w promocji i ich ceny to:
a) EIZO ColorEdge CS2730: nasza cena to 4999,- : cena promocyjna – 4288,-
b) EIZO ColorEgde CS2430 nasza cena to: 3350,-: cena promocyjna – 2996,-
c) EIZO ColorEdge CS230 nasza cena to: 2439, :cena promocyjna – 2099,-
3.3 Podane ceny są cenami brutto.

4 Realizacja zakupu
4.1 Aby dokonać zakupu należy wypełnić formularz na stronie http://www.eizo.pl/promocja-miesiac-fotografii-eduweb/
4.2 Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo wiadomość e-mail z unikalnym kodem. Z kodem należy zgłosić się na wskazany adres e-mail.
4.3 Zakupu można dokonać tylko raz.
4.4 Dane zgłaszającego są weryfikowane.

5 Postanowienia końcowe.
5.1 Regulamin niniejszej promocji jest dostępny na stronie http://www.eizo.pl/promocja-miesiac-fotografii-eduweb/
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.
5.3 Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.
5.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.