System do obsługi ruchu lotniczego i centrów zarządzania kryzysowego – SafeGuard

SafeGuard to kompleksowe rozwiązanie do przechwytywania danych i zarządzania treścią dla centrów kontroli lotów, systemów zarządzania kryzysowego i innych wymagających środowisk. SafeGuard umożliwia przechwytywanie i synchroniczne odtwarzanie sygnału audio (analogowego, cyfrowego, VoIP), z radaru (złącze szeregowe lub sieciowe), telewizyjnego (cyfrowy i analogowy), z kamer telewizji przemysłowej CCTV, przeglądanie danych rozproszonych, podpięcie klawiatury i myszy i wiele innych opcji. Rozwiązanie oferuje wygodne zarządzanie danymi w lokalnych i zdalnych systemach pamięci masowych, programowalne archiwum i narzędzia umożliwiające eksport danych.

System zarządzania i narzędzia SafeGuard dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej umożliwiając korzystanie z różnych platform. Pozwala to na zdalny dostęp do sieci pomiędzy serwerami i stacjami roboczymi, tak by użytkownicy mogli utrzymać scentralizowaną kontrolę nad przechwytywaniem danych, profile użytkowników, monitorowanie systemu i inne funkcje.

Przeglądarka internetowa wykorzystuje protokół http i narzędzia uwierzytelniania zapewniające, że wszystkie transakcje pomiędzy klientem przeglądarki a serwerem z danymi są bezpieczne. W zastosowaniach, w których wymagany jest wysoki poziom zabezpieczeń, ponieważ pliki są ekstremalnie wrażliwe, przechwytywane dane mogą być opcjonalnie kodowane w głównej pamięci. Oparty na Linux, serwer SafeGuard cechuje zwiększony poziom bezpieczeństwa, jakie zapewnia ten system operacyjny. System korzysta z nowoczesnych protokołów spełniających najnowsze standardy bezpieczeństwa i stosowne standardy STIG (Security Technical Implementation Guide).

Użytkownikom przyznawana jest unikalna nazwa oraz hasło i przypisywane określone role w systemie tak, aby przyznać lub ograniczyć dostęp do różnych zestawów narzędzi i/lub funkcji w zależności od wymagań operacyjnych i uprawnień.

Interfejs SafeGuard można obsługiwać w intuicyjny sposób za pomocą monitora dotykowego lub tabletu. Możliwe jest także korzystanie z trackballa lub myszy, co zwiększa spectrum możliwości i zapewnia dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.

SafeGuard zaprojektowano od podstaw, tak, by zapewnić szerokie możliwości konfiguracji, spełniające specyficzne potrzeby klientów. Możliwa będzie aktualizacja do nowszej wersji, rozszerzenie czy wymiana przy zachowaniu wstecznej kompatybilności interfejsów. Opcje takie jak konfiguracja poziomów RAID, redundantny zasilacz i połączenie sieciowe czy hot-swapowe komponenty gwarantują pełną elastyczność i łatwe utrzymanie systemu. Co więcej, w serwerze SafeGuard możliwe jest zainstalowanie kart rozszerzeń i podłączenie w pełni zintegrowanego kompleksowego systemu zarządzania danymi, o ile użytkownik taki posiada, i zapewnienie płynnego współdziałania obu systemów.