Defekty pikseli

Polityka EIZO dotycząca świecących pikseli w monitorach FlexScan, ColorEdge i FORIS

Poniższa tabela przedstawia zasady polityki EIZO dotyczącej widocznych, świecących subpikseli.

Defekty świecących subpikseli Brak świecących pikseli
Definicje
 • Świecący subpiksel to czerwony, niebieski lub zielony piksel stale wyświetlany na czarnym tle ekranu LCD.
 • Ciemny piksel to czarny lub kolorowy piksel stale wyświetlany na białym tle ekranu LCD. Niniejsza polityka nie obejmuje ciemnych subpikseli.
Warunki użytkowania
 • Oświetlenie o natężeniu powyżej 500 luksów (typowe środowisko biurowe)
 • Odległość patrzenia większa niż 35 cm
Modele objęte gwarancją FlexScan: EV3895, EV3237, EV2780, EV2785, EV2750,  EV2730Q, EV2456, EV2451,  EV2450, EV2430,

ColorEdge: CG319X, CG318-4K, CG248-4K, CG279X, CG277, CG247X, CG2730, CG2420, CS2730, CS2420, CS230

FORIS: FS2735, FS2434

Okres gwarancji Sześć miesięcy od daty zakupu dla produktów kupionych 1 września 2015 roku lub później.

Struktura piksela

Każdy piksel składa się z trzech subpikseli: czerwonego, zielonego i niebieskiego.

img_01

Czym jest świecący subpiksel?

Świecący subpiksel to taki, który świeci się na stałe. Na poniższym przykładzie czerwony subpiksel jest podświetlony pomimo, że otaczające go subpiksele nie są.

img_02


Polityka EIZO dotycząca świecących pikseli nie obejmuje poniższych przypadków:

Subpiksel podświetlony częściowo – typ 1
img_03

Subpiksel podświetlony częściowo – typ 2
img_04

Ciało obce
img_05

 

Ciemny subpiksel
Subpiksel stale świecący się kolorowo na białym tle.

img_06

 

Normy

Zgodnie z normą ISO 13406-2, monitor LCD klasy II może posiadać jednocześnie:

 • 2 martwe piksele (zawsze świecące) widoczne na ciemnym tle
 • 2 martwe piksele (zawsze nieświecące) widoczne na jasnym tle
 • 5 martwych subpikseli

W poniższej tabeli przedstawiono, jakie są dopuszczalne ilości defektów pikseli przypadających na milion pikseli w zależności od klasy panelu.

NORMA ISO13406 -2

Klasa Defekty typu 1
Zawsze świecące piksele widoczne na ciemnym tle
Defekty typu 2
Zawsze nieświecące piksele widoczne na jasnym tle
Defekty typu 3
Martwe stale lub okresowo subpiksele
I 0 0 0
II 2 2 5

 Zgodnie z normą ISO 9241-307, monitor LCD klasy I może posiadać jednocześnie:

 • 1 martwy piksel (zawsze świecący) widoczny na ciemnym tle
 • 1 martwy piksel (zawsze nieświecący) widoczny na jasnym tle
 • Do 5 martwych subpikseli w odpowiedniej konfiguracji

W poniższej tabeli przedstawiono, jakie są dopuszczalne ilości defektów pikseli przypadających na milion pikseli w zależności od klasy panelu.

NORMA ISO 9241-307

Klasa Defekty typu 1
Zawsze świecące piksel widoczne na ciemnym tle
Defekty typu 2
Zawsze nie świecące piksel widoczne na jasnym tle
Defekty typu 3
Zawsze świecące sub-piksel widoczne na ciemnym tle
Defekty typu 4
Zawsze nie świecące sub-piksel widoczne na jasnym tle
0 0 0 0 0
I 1

(0*)

1

(0*)

0

1

2

5

3

1

Uwaga!

 • Mimo że EIZO deklaruje, iż monitory ColorEdge CS i CG zaliczane są do klasy I w oparciu o normę ISO -9241-307, producent gwarantuje ZERO uszkodzonych pikseli (RGB pełny piksel).
 • W przypadku subpikseli, należy brać łącznie pod uwagę defekty typu 3 i 4.

Liczby w tabeli dotyczą teoretycznego monitora o rozdzielczości 1 miliona pikseli. Jest to podstawa do wyliczania dopuszczalnej ilości defektów dla dowolnego monitora rzeczywistego, który posiada konkretną ilość pikseli, zależną od jego naturalnej rozdzielczości.