Procedura zgłaszania monitorów do naprawy

Wszystkie monitory EIZO importowane przez Alstor i zaopatrzone w naszą „Kartę gwarancyjną” objęte są specjalnym programem o nazwie EIZO Exclusive Service. W przypadku uszkodzenia monitora, każdy użytkownik ma prawo do bezpłatnej jego naprawy/wymiany w okresie objętym gwarancją, pod warunkiem jednak, iż będzie postępować zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.

Procedura reklamacyjna

 1. Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy „Zgłoszenie RMA” .
 2. Serwis Alstor weryfikuje zgłoszenie i potwierdza przyjęcie zgłoszenia przez nadanie sprawie Numeru RMA. Razem z Numerem RMA klient otrzyma kontakt do naszego spedytora, który odbierze bezpłatnie reklamowane urządzenie.
 3. Klient przygotowuje paczkę z uszkodzonym urządzeniem i wzywa spedytora do odbioru przesyłki. Przesyłka powinna być zaadresowana na Alstor i oznaczona nadanym wcześniej Numerem RMA.
 4. Serwis Alstor odbiera przesyłkę i naprawia bądź wymienia urządzenie, a następnie wysyła je pod wskazany przez klienta adres, za pośrednictwem swojego spedytora.

Zastrzeżenia!

 • Zgłoszenie RMA EIZO musi być wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w punkcie 1 procedury.
 • Klient musi posiadać dokumenty uprawniające do korzystania z gwarancji, tj. naszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
 • Aby naprawa została dokonana bezpłatnie muszą być spełnione warunki gwarancji.
 • Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez Alstor bezpłatnie, w przeciągu 14 dniu od daty przyjęcia towaru przez serwis Alstor.
 • Monitory EIZO zgodne są z normą ISO 9241-307 (klasa I) dla monitorów ColorEdge i normą 13406-2 dla pozostałych modeli. Defekty pikseli nie przekraczające tej normy nie są uznawane za wadę kwalifikującą produkt do naprawy lub wymiany.
 • Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu Alstor lub przekazany do transportu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu ponosi reklamujący.
 • Procedura reklamacyjna nie obejmuje instalacji sprzętu i oprogramowania oraz konserwacji.
 • Gwarancja nie obejmuje towarów: o z uszkodzonymi plombami Alstor lub EIZO o z nieczytelnymi numerami seryjnymi o niewłaściwie użytkowanych, konserwowanych lub przechowywanych o uszkodzonych mechanicznie, elektrycznie, termicznie lub chemicznie.
 • Nabywca również traci prawo gwarancyjne w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 • Alstor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, bądź straty powstałe z powodu niemożności korzystania z reklamowanego sprzętu.
 • W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, zgłaszający ponosi koszty transportu i testowania w wysokości 70 PLN.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie monitory sprowadzone do Polski przez Alstor.