ActiveRotation

Słownik terminów

Sprzętowe wsparcie dla trybu portretowego, bez potrzeby instalowania specjalistycznego oprogramowania. Jest to tryb idealny do pracy nad długimi dokumentami tekstowymi, stronami internetowymi, etc. Funkcja ActiveRotation szybko konwertuje sygnał analogowy i cyfrowy do trybu portretowego. Konwersja wykonywana jest bez wpływu na prędkość czy stabilność systemun. Co więcej, wyeliminowano problem kompatybilności z innym oprogramowaniem. ActiveRotation działa w oparciu o układ opracowany przez EIZO.