Additive Color Mixture

Słownik terminów

Addytywne mieszanie kolorów, czyli tworzenie koloru poprzez przepuszczenie światła przez powierzchnię, która sama go nie wytwarza. W  monitorach LCD, kolor widoczny na ekranie jest przykładem addytywnego mieszania kolorów.