Auto Adjustment

Słownik terminów

Funkcja, która umożliwia automatyczne wykrywanie takich parametrów, jak: zegar, faza, położenie obrazu, zakres. Funkcja ta jest aktywowana poprzez naciśnięcie jednego przycisku na przedniej ściance monitora.