Auto EcoView

Słownik terminów

To funkcja, która wykorzystując umieszczony na przedniej części obudowy czujnik dostosowuje jasność do panujących warunków oświetleniowych - ekran nigdy nie będzie zbyt jasny lub zbyt ciemny. Ma to wpływ na zmniejszenie zmęczenia oczu użytkownika, a także obniża zużycie energii do 40% w porównaniu ze zużyciem energii kiedy funkcja Auto EcoView jest wyłączona i jest ustawiony 100% poziom jasności. Wiekszość tego typu rozwiązań korzysta z jednego punktu odniesienia. EIZO Auto EcoView wykorzystuje dwa punkty referencyjne - dla silnie lub słabo oświetlonych pomieszczeń. Dzięki temu elektronika monitora może idealnie dostosować poziom jasności zarówno w jasnych, jak i ciemnych pomieszczeniach.