Auto Fine Contrast

Słownik terminów

Funkcja pozwalająca użytkownikowi przyporządkować dowolny tryb Fine Contrast do danej aplikacji. Po włączeniu aplikacji, obraz wyświetlany będzie w odpowiednim trybie. Auto Fine Contrast stanowi część oprogramowania ScreenManager Pro dla monitorów LCD (kompatybilny z systemami Windows XP/Vista/7).