Backlight

Słownik terminów

Źródło światła umieszczone za matrycą LCD, podświetlające ekran.