BNC Connector

Słownik terminów

Złącze przeznaczone dla przewodów koncentrycznych. Ten typ złącza można znaleźć np. na tylnym panelu monitora EIZO ColorEdge CG232W, gdzie służy do podłączenia przewodu video do komputera. Przewody koncentryczne zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania elektrycznych i radiowych interferencji i zakłóceń pochodzących od innych elektrycznych urządzeń znajdujących się w pobliżu i aby zabezpieczyć otoczenie przed podobnymi zakłóceniami, których źródłem mogą być sygnały przesyłane tym przewodem.