Calibration

Słownik terminów

Regulacja jasności, temperatury koloru i gammy monitora, przeprowadzana w celu skompensowania jego naturalnej, stopniowej utraty zdolności do reprodukcji kolorów, a tym samym do skorygowania temperatury koloru monitora tak, aby wyświetlał kolor biały. W przypadku pracy związanej z obróbką obrazu i wymagającej dokładnego odwzorowania kolorów firma Eizo zaleca wykonywanie kalibracji co około 200 godzin pracy monitora lub raz na 2 tygodnie.