Cathode Ray Tube (CRT)

Słownik terminów

Lampa próżniowa wykorzystywana w odbiornikach TV i monitorach komputerowych. Działo elektronowe w szyjce lampy emituje promień elektronów padający na wewnętrzną powierzchnię przedniej ścianki lampy. Powierzchnia ta jest pokryta warstwą fosforu, który świeci pod wpływem uderzających w niego elektronów, jednocześnie tworząc obraz po zewnętrznej stronie ekranu.