Color Gamut

Słownik terminów

Zdolność reprodukcji kolorów kwantyfikowalna w bezwzględnych matematycznych wartościach dla konkretnego urządzenia, takiego jak monitor, skaner czy aparat fotograficzny. Gama kolorów jest zwykle przedstawiana w formie diagramu, określanego również jako przestrzeń kolorów, przedstawiającego zakres kolorów dostępnych dla konkretnego urządzenia