Color Palette

Słownik terminów

Narzędzie oraz interfejs zaprojektowane w celu wyświetlania dostępnych kolorów i umożliwiające użytkownikowi wybór, tworzenie i kontrolowanie kolorów przy użyciu precyzyjnie ustalonych liczb, odpowiadających konkretnym kolorom.