CUD (Color Universal Design)

Słownik terminów

System projektowy, w którym schematy kolorów są oparte na tym co może być łatwo zidentyfikowane prze osoby ze wszystkimi rodzajami postrzegania kolorów. CUD został opracowany, aby pomóc projektantom w wyborze schematów kolorystycznych przy tworzeniu map, znaków, lampek wskaźnikowych, stron internetowych itp. tak, aby mogły być łatwo zrozumiane przez większość z 200 milionów ludzi na całym świecie, u których występują problemy z rozróżnianiem kolorów.