Digital Visual Interface (DVI, DVI-D, DVI-I)

Słownik terminów

Cyfrowy interfejs wizyjny stosowany w płaskich ekranach, wprowadzony przez  Digital Display Working Group (DDWG). Stworzony w celu łączenia źródła sygnału video i ekranu, DVI oraz DVI-D przesyłają tylko cyfrowe sygnały, podczas gdy DVI-I przesyła zarówno cyfrowe jak i analogowe sygnały.