Display Port

Słownik terminów

Opracowany przez stowarzyszenie VESA (Video Electronics Standards Association), DisplayPort jest cyfrowym interfejsem wizyjnym, który zapewnia łatwe, jednokablowe połączenie o wysokiej przepustowości dla sygnałów audio i video przesyłanych z komputera PC do monitora.