DUE (Digital Uniformity Equalizer)

Słownik terminów

Opracowana przez EIZO funkcja korygująca fluktuacje jasności i chrominancji w różnych obszarach ekranu monitora LCD. DUE zapewnia jednolitość na wszystkich 256 poziomach skali szarości, minimalizując różnice wartości gamma we wszystkich częściach ekranu.