EIZO Eco Products

Słownik terminów

System wewnętrznej kwalifikacji produktów wprowadzony przez Eizo w 2002 roku. Jego celem jest zapewnienie, że produkty Eizo spełniają wewnętrznie przyjęty zestaw kryteriów związanych ze świadomością odpowiedzialności za środowisko. Wśród tych kryteriów znajdują się m.in. produkcja z wykorzystaniem lutowia niezawierającego ołowiu i bezchromowych płyt stalowych, dołączanie instrukcji użytkownika drukowanych na możliwym do ponownego wykorzystania, bezchlorowym papierze oraz zgodność z wymaganiami ochrony środowiska obowiązującymi w Europie, U.S.A. i Japonii. Bieżące oznakowanie - EIZO Eco Products 2009 – oznacza spełnienie zarówno kryteriów z poprzednich wersji, jak i tych najnowszych np.: zerowe zużycie prądu gdy urządzenie jest wyłaczone, pobieranie mniej niż 1.5 W w trybie uśpienia.