EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)

Słownik terminów

Narzędzie badawcze dostępne on-line dostarczające informacji o sprawności produktu i cechach mających wpływ na środowisko naturalne, w oparciu o 28 kryteriów wyznaczonych przez Green Electronics Council (GEC). EPEAT zostało opracowane dzięki grantowi udzielonemu przez EPA (United States Environmental Protection Agency) i jest zarządzane przez GEC.