Gamma

Słownik terminów

Związek pomiędzy jasnością lub luminancją sygnału na wejściu do komputera, a wyświetlaną na monitorze. Gamma jest wyrażana następującym równaniem: Jasność (Luminancja) = Stała x Gamma Wejściowa. Gamma nie wpływa na czerń i biel, natomiast ma wpływ na odwzorowanie szarości lub tonów pośrednich. Jeśli współczynnik gamma monitora jest ustawiony na zbyt wysokim poziomie, tony pośrednie będą wyglądały zbyt ciemno. I odwrotnie, przy gammie ustawionej zbyt nisko, szarości będą zbyt jasne.