GRACoL

Słownik terminów

General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography - ogólne wymagania dla aplikacji w komercyjne litografii offsetowej. Specyfikacja opracowana przez IDEAlliance, organizacji mającej na celu udoskonalenie przewidywalności i zgodności offsetowych wydruków litograficznych, redukowanie kosztów i zużycia materiału przez zmniejszenie ilości wydruków próbnych oraz ulepszenie komunikacji między zamawiającym a wykonawcą wydruku.