Grey-to-Grey Response Time

Słownik terminów

Czas reakcji szary-do-szarego – Interwał czasu, mierzony w milisekundach (ms) jaki zajmuje pikselowi zmiana pomiędzy poziomami szarości. Szybszy czas reakcji minimalizuje smużenie i rozmycia ruchomych obrazów wyświetlanych na monitorze.