Hertz (Hz)

Słownik terminów

Częstotliwość występowania zdarzeń cyklicznych w jednostce czasu. Jeden herc jest równy jednemu cyklowi na sekundę. Herc jest używany do określania poziomej częstotliwości skanowania (kHz), pionowej częstotliwości skanowania (Hz) i czasu wygaszania punktu (MHz).