IDEAlliance (International Digital Enterprise Alliance)

Słownik terminów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Branży Cyfrowej –organizacja non-profit założona w U.S.A., opracowująca standardy mające na celu polepszenie jakości cyfrowego publikowania i druku. GRACoL i SWOP są specyfikacjami opracowanymi przez zespół roboczy i komitet IDEAlliance.