Input Priority

Słownik terminów

Priorytet wejścia – w przypadku podpięcia dwóch komputerów do jednego monitora EIZO, zostanie wyświetlony sygnał z wejścia, do którego został przypisany wyższy priorytet w ScreenManagerze. Wyboru wejścia można oczywiście dokonać ręcznie poprzez wciśnięcie przycisku "Signal 1-2" na przednim panelu monitora. Priorytet wejścia pozwala użytkownikowi na nadanie sygnałowi z jednego z komputerów priorytetu nad drugim z nich, kiedy monitor odbiera sygnały z obydwu komputerów jednocześnie. Dzięki temu ważniejsze informacje są wyświetlane na ekranie w pierwszej kolejności.