Judder

Słownik terminów

Niepożądany rodzaj artefaktów podczas wyświetlania ruchomych obrazów, powodowany przez brak zgodności pomiędzy procesem konwersji klatek a szybkością odtwarzania. Tego typu artefakty występują zwykle w czasie procesu zwanego "pulldown", podczas którego nastepuje konwersja klatek w celu dostosowania do możliwości odtwarzania monitora lub telewizora. Filmy kinowe są z reguły nagrywane i wyświetlane z szybkością 24 klatek na sekundę (fps - frames per second, często oznaczanym jako „24p”). Jednak monitory i odbiorniki TV zwykle nie wyświetlają obrazu z taką szybkością. Ta rozbieżność może powodować przeskoki, szczególnie widoczne przy panoramowaniu pionowym lub poziomym, gdzie przejścia między następującymi po sobie klatkami wydają się nierówne i skokowe. Filmy kinowe wyświetlane na monitorach EIZO z funkcją wyświetlania 24 fps lub „24p” są odtwarzane płynnie, bez niepożądanych efektów.