Look-up Table

Słownik terminów

Zwykle przedstawiane jako tryplety RGB, tabele Look-up są odpowiedzialne za przekładanie matematycznej reprezentacji wartości składowych koloru każdego piksela na paletę kolorów lub mapę kolorów, w celu określenia wartości kolorów i intensywności, z którymi mogą one występować jednocześnie na ekranie dla konkretnego obrazu.