Pixel Pitch

Słownik terminów

Rozstaw pikseli – Odległość pomiędzy środkami najbliższych sobie pikseli tego samego koloru. Pixel Pitch daje ogólne pojęcie o zdolności monitorów do reprodukowania ostrych obrazów; im mniejszy jest rozstaw pikseli, tym ostrzejsze są wyświetlane obrazy.