Pixel

Słownik terminów

Termin „Pixel” jest połączeniem dwóch słów – „pix” (jak "pictures", czyli „obrazy”) oraz „el” (jak "element"). Pixel stanowi podstawową jednostkę w jakiej wyrażana jest rozdzielczość obrazów cyfrowych, a pojedynczy piksel reprezentuje najmniejszy element informacji składającej się na cyfrowy obraz. Ilość pikseli może być wyrażana pojedynczą liczbą, jak np. "pięć-megapikseli" lub inaczej pięć milionów pikseli, albo jako para liczb, jak np. "ekran 1920 x 1080", co oznacza, że może być wyświetlonych 1920 pikseli w poziomie i 1080 w pionie.