Power Manager

Słownik terminów

Menadżer zarządzania energią – Wbudowana w profesjonalne ekrany EIZO funkcja oszczędzania energii. Spełnia ona jeden lub więcej następujących standardów związanych z oszczędnością energii dla monitorów: VESA DPMS lub DVI- DMPM. W przypadku monitorów LCD EIZO z cyfrowym wejściem, Power Manager jest dostosowany do standardu oszczędzania energii DVI-DMPM, a dla tych z analogowym wejściem,  jest zgodny z VESA DPMS.