Response Time

Słownik terminów

Czas reakcji – Czas mierzony w milisekundach (ms), jaki jest potrzebny pikselowi na przejście od czerni do bieli i z powrotem do czerni. Krótszy czas reakcji oznacza mniejsze smużenie i rozmycie ruchomych obrazów wyświetlanych na ekranie monitora i jest podawany w specyfikacji produktu. Jednak przytoczony przykład czasu reakcji mierzonego w trybie czerń-biel-czerń nie jest idealnym wskaźnikiem zdolności monitora do płynnego odtwarzania ruchomych obrazów ponieważ nie mówi nic o czasie przejścia pomiędzy stopniami szarości  składającymi się na obraz kolorowy. Stąd lepszym wskaźnikiem zdolności monitora do odtwarzania ruchomych obrazów jest czas reakcji mierzony jako przejście między stopniami szarości (szarość do szarości).