RoHS

Słownik terminów

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) jest dyrektywą Unii Europejskiej zabraniającą używania sześciu substancji: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, PBDE (wielobromku dietylobenzenu) oraz PBB (wielobromku bifenylu). Dyrektywa ta została wprowadzona w lipcu 2006 r. i ma zastosowanie do większości sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprowadzanego lub wyprodukowanego na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie monitory oraz akcesoria EIZO produkowane od czerwca 2006 r. są zgodne z RoHS.