Działalność międzynarodowa

Polityka odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów

Rosną obawy związane z surowcami mineralnymi używanymi do produkcji komponentów elektronicznych w branży IT. W regionach wysokiego ryzyka ogarniętych konfliktami, np. w Demokratycznej Republice Konga i okolicach, wydobywanie minerałów może przynosić zyski grupom prowadzącym działania zbrojne i naruszającym prawa człowieka, m.in. poprzez pracę przymusową i pracę dzieci, niszczenie środowiska naturalnego i pranie pieniędzy. Korzystanie z pozyskanych w ten sposób surowców mineralnych wiąże się ze wspieraniem działań takich grup.

EIZO czuje się w obowiązku, by do produkcji swoich monitorów używać surowce mineralne pozyskiwane wyłącznie ze źródeł niepowiązanych z konfliktami zbrojnymi ani działaniami niezgodnymi z prawem. W tym celu producent ściśle nadzoruje swój łańcuch dostaw, aby mieć pewność, że cztery minerały określone jako „konfliktowe” w amerykańskiej ustawie Dodda-Franka (tantal, cyna, wolfram i złoto), jak również kobalt, pozyskiwane są ze źródeł nie mających żadnych powiązań z nielegalnymi działaniami. Jeśli EIZO w jakimkolwiek momencie odkryje, że dane źródło surowców nie jest w 100% wolne od takich powiązań, podejmie odpowiednie kroki naprawcze.

Ponadto EIZO jest częścią inicjatywy RMI (Responsible Minerals Initiative) dotyczącej odpowiedzialnego gospodarowania minerałami i stale wspiera odpowiedzialne wydobycie minerałów w regionach wysokiego ryzyka ogarniętych konfliktem.

 

Należyta staranność

EIZO udostępnia politykę odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów na swojej stronie internetowej, jak również wymaga od swoich dostawców, by używali wyłącznie „bezkonfliktowych” materiałów do produkcji komponentów wykorzystywanych w monitorach EIZO.

Oprócz tego EIZO co roku przeprowadza kontrolę kraju pochodzenia minerałów dla całego łańcucha dostaw, korzystając z gotowego szablonu CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) stworzonego przez inicjatywę RMI. Pozwala to zweryfikować, czy pozyskiwane minerały mogą mieć powiązania z działaniami niezgodnymi z prawem.

Jeśli którykolwiek dostawca zgłosi hutę niespełniającą wymogów procesu RMAP (Responsible Minerals Assurance Process), EIZO poprosi tego dostawcę o przeprowadzenie bardziej szczegółowej kontroli lub audytu RMAP albo o rozważenie pozyskiwania minerałów z innej huty spełniającej wymogi standardu RMAP.