Konkurs #wiosna_z_eizo

Regulamin konkursu #wiosna_z_eizo 

 

 1. Zasady ogólne
  a) Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady uczestnictwa oraz realizacji konkursu „#wiosna_z_eizo zwanego dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród.
  b) Organizatorem konkursu jest Alstor Sp.j. z siedzibą ul. Wenecka 12, Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
  c) Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Instagram na profilu @eizopolska
  d) Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 21 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r.
  e) Prace przyjmowane będą od 21 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. godziny 23:59
  f) Niniejszy regulamin jest sporządzony w wersji elektronicznej i opublikowany na stronie https://eizo.pl/wiosna-z-eizo/ wraz z informacją o konkursie.
  g) Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
 2. Zadanie konkursowe
  a) Zadaniem konkursowym jest opublikowanie zdjęcia odnoszącego się do hasła: „Wiosna” w serwisie społecznościowym instagram z hasztagiem #wiosna_z_eizo i otagowane @eizopolska
  b) Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię.
  c) Fotografie mogą być zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej, kolorowe lub czarno-białe.
  d) Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz zmian oryginalnej kompozycji fotografii.
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  a) Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”.
  b) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
  c) Konkurs rozgrywany jest w mediach społecznościowych pod hasztagiem #wiosna_z_eizo.
  d) Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować na profilu Instagram pracę dotyczącą zadania konkursowego i oznaczyć ją odpowiednim hasztagiem.
  e) Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.
 4. Przebieg konkursu
  a) Konkurs rozgrywany jest w terminie od 21 marca 2021 do 31 marca 2021 r. (nadsyłanie prac) 1 kwietnia 2021 r. (ogłoszenie wyników).
  c) Organizator poinformuje w mediach społecznościowych o wynikach konkursu w dniu
  1 kwietnia 2021 r. do godziny 16:00, a do zwycięzców zwróci się osobiście w wiadomości prywatnej.
 5. Nagrody
  a) Wyłonionych zostanie 3 laureatów – zwycięzca i dwa równorzędne wyróżnienia:
  – Nagroda dla zwycięzcy – Robot sterowany smartfonem Ollie od Sphero, Mophie Powerstation – powerbank ze złączem Lightning , książka                „Fotowyprawy” – Marcina Dobasa, Ambasadora EIZO, gadżety EIZO
  b) Nagrody nie podlegają wymianie na inne towary i usługi, ani na ekwiwalent pieniężny.
 6. Ochrona danych osobowych
  a) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest firma Alstor Sp.j., z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, Regon 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
  b) Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności dostępną na stronie Alstor.
  c) Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w powiązaniu z reprodukcją wykonanej pracy oraz w mediach społecznościowych i na stronach należących do Organizatora Konkursu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji informacji o konkursie.