Wraz ze wzrostem różnorodności źródeł obrazu, nowoczesne sale operacyjne coraz częściej przechodzą od tradycyjnej kliszy rentgenowskiej do wyświetlania obrazów na monitorach. Obrazy te pochodzą z różnych źródeł: od kamer śródoperacyjnych i endoskopowych do ramion C i systemów archiwizacji obrazu (PACS). Dzięki monitorom medycznym EIZO, wszystkie obrazy przedstawione są w wygodny i precyzyjny sposób, dzięki czemu podejmowanie decyzji oraz diagnostyka są dużo prostsze i na najwyższym poziomie.